Har du ännu inte fått svar på din annonsbeställning hör av dig till
Michael Häggmark
ordf.jls@gmail.com.

Mässkatalogen är en del av entréavgiften. Den presenterar Släktforskardagarna 2023, samtliga utställare samt föreläsningsprogrammet. Den kommer att tryckas i 4-färg i formatet A5. Annonsoriginal levereras företrädesvis i PDF-format, 300 dpi, ej utfallande.

Beställning av annons i mässkatalogen görs på avsett formulär. annonsering mässkatalog sfd2023. Priser för annonsering framgår på blanketten. Annonskostnaden betalas i anslutning till att beställningen är bekräftad av oss, senast den 15 april, 2023. Vi skickar faktura.

Vi är en ideell förening som inte är skyldig att redovisa moms.

Färdigt annonsunderlag ska vara oss tillhanda senast den 30 april 2023.

Beställningar och övriga frågor mailas till annons@sfd2023.se