Lista utställare, uppdateras

Sveriges Släktforskarförbund
Arkiv Digital
Riksarkivet/Stockholms stadsarkiv
Family Tree DNA
Family Search
Kungliga Biblioteket
Institutet för språk och folkminnen
Riksdagsbiblioteket
Malmö Släktforskarförening
Judiska Släktforskarföreningen
Värmlands Släktforskarförening
Genealogiska föreningen
Lappmarkens släkt- och bygdeforskare/Bernhard Nordh
Föreningsarkivet/Fornskriftssällskapet/Svenska Arkivförbundet
Emiweb
Hallands Släktforskarförening
Finlands Släkthistoriska Förening
Estlandssvenskarnas Kulturförening sov
Föreningen DIS
Vuxenskolan Jämtland
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening
ABF Jämtland Härjedalen
Ovansiljans Släktforskare