Freden i Brömsebro innebar att Jämtland gick från att ha varit ett norskt område till att bli en del av Sverige. Inom äldre forskning har denna händelse i huvudsak lyfts fram som en problematisk och långdragen process. Idag förespråkas dock nya förklaringsmodeller kring 1600-talets statsskiften, vilket innebär att även Jämtlands övergång till Sverige måste omtolkas och förstås på ett annat sätt.

Tord Theland disputerade i historia år 2020 vid Mittuniversitetet med en avhandling som handlade om Jämtlands övergång till Sverige efter freden i Brömsebro 1645. Idag jobbar han som lärare i historia och religion på Wargentinskolan  i Östersund samtidigt som han fortsätter att forska kring Jämtland under 1500- och 1600-talen.