I föredraget berättar vi om våra stora samlingar från Jämtland och Härjedalen i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (tidigare ULMA). Vi berättar vad för typ av material en släktforskare kan finna i arkivet och visar många exempel från våra samlingar.

Tommy Kuusela är fil.dr i religionshistoria och forskningsarkivarie på folkminnesavdelningen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Han har skrivit runt 70 artiklar om sina forskningsintressen, inklusive i två årgångar av Jämten. Han har vid tre tillfällen föreläst på Nationalmuseum Jamtli och hörts i P4 Jämtland.

 

 

Eva Thelin är doktorand i nordiska språk och forskningsarkivarie på dialektavdelningen vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Hon är en av redaktörerna för Svenskt dialektlexikon och arbetar även med att på olika sätt tillgängliggöra arkivets inspelningar och skriftliga material om dialekter.