Har inriktat min forskning på resandesläkten Roos, den gren som merendels uppehöll sig i mellersta och norra Sverige och i Norge. Samtidigt som släktband upprättas ökar kunskapen om tidigare generationers förutsättningar att överleva och verka i miljöer helt annorlunda min egen – kanske den generation som skördat mest av det välfärdssamhälle som växte fram efter 2:a världskriget.

Thomas Lindgren är född 1944 och boende i Uppsala. Pensionerad företags- och projektledare som började släktforska 2015 – sent i livet – och då upptäckte ”anor från landsvägen”.