Om hur några socknar i västra och norra Jämtland mötte industrisamhället 1850-1910.

Svenbjörn Kilander, f. 1951, professor emeritus i historia. Har tidigare utgivit monografierna Censur och propaganda. Statlig svensk informationspolitik under 1900-talets två första decennier (1981), Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring (1991), En nationalrikedom av hälsoskatter. Jämtland och industrisamhället 1882-1910 (2008), När tiden byttes ut. Norra Jämtland och industrialiserings–processen 1850-1906 (2021).