Vi kommer att titta på vad som är möjligt för släktforskare att få fram via nätet när det gäller östra Europa. Möjligheterna är begränsade men det finns en del man kan få fram.

Peter Ragnvaldsson är Fil.mag, historiker. Han arbetar med släktforskning i form av släktforskningslärare, uppdragsforskare och projektforskare. Han är ordförande för Helsingfors Släktforskare samt styrelsemedlem i Finlands Släkthistoriska förening (FSHF) och projektledare för Projekt Soldattorp i Finland.