08.30 Mässan öppnar
09.30-11.00 Invigning med bl.a.
Gunilla Nordlund Att levandegöra människoöden i radio – Släktband och Familjehemligheten i P1
11.30-12.30 Niklas Hertzman ArkivDigital – Nya möjligheter
11.30-12.30 Sven-Björn Kilander Jämtland i brytningstid
11.30-12.30 Ingeborg Arvastsson En bit historia – kampen för kvinnlig rösträtt
13.00-14.00 Peter Sjölund Så dyker du djupare i släktens DNA
13.00-14.00 Håkan Tunón Fäbod- och seterkultur i Sverige och Norge
13.00-14.00 Jan Samuelsson Den rätta vägen att gå ner till stan. Social och ekonomisk skiktning vid förra sekelskiftet
13.00-14.00 Josefin Devine ”Säkerligen redig och pålitlig” – om Ortnamnsarkivets samlingar och upptecknare
14.30-15.30 Lars Ericson Wolke Soldatforskning. Jämtländsk och annan …
14.30-15.30 Claes Westling Våra historiska arkiv – en slumrande skatt
14.30-15.30 Peter Ragnvaldsson Släktforskning i Österled: Ryssland, Ukraina m.fl.
14.30-15.30 Mats Rolén Från Trond till Alma. Historia om en by vid allfarvägen under sexhundra år
16.00-17.00 Lena Norberg Historiska kartor
16.00-17.00 Linda Kvist När DNA-resultat förändrar livet
16.00-17.00 Marcus Berglund De digitala nyhetsarkiven – en skattkammare
16.00-17.00 Mikael Lundholm Släktforskaren och lokalhistorikern Viktor Behm (1842–1915) i Tännäs och Hackås
17.00 Mässan stänger