I Mattmars kyrka i Jämtland finns inte bara en, utan två medeltida träskulpturer som föreställer Heliga Birgitta. De är tillverkade vid ungefär samma tid och möjligen rentav i samma verkstad. En helgonskulptur av denna kvalitet kostade på sin tid en stor summa pengar att köpa in och det fanns många helgon som ansågs kunna hjälpa i nöd, så varför två av samma? Detta har varit en gåta för tidigare konsthistoriker, men det finns ledtrådar. Trådarna leder tillbaka till händelser under den sena reformationstiden, decennierna efter 1571. Jämtland hörde då till Danmark i kyrkligt hänseende. Det var en tid då det fortfarande förekom att en kvinna som låg i svåra förlossningssmärtor avgav ett löfte till ett helgon som ansågs kunna hjälpa henne, samtidigt som de danska myndigheterna hade en sträng syn på helgonkult. Vad var det som hände som gjorde att två nästan likadana Birgittabilder hamnade i samma kyrka? (foto Lennart Karlsson/SHM)

Olof Holm är historiker och arbetar med utgivningen av historiska riksdagsprotokoll vid Riksdagsbiblioteket i Stockholm. Han medverkar också i redaktionen för bokverket Det medeltida Sverige vid Riksarkivet. (foto Marcus Berglund/ÖP)