Runt sekelskiftet 1900 växte statsmaktens önskemål om att kolonisera de norra delarna av Sverige och år 1909 beslutade riksdagen om att genomföra en experimentkolonisation i Alträsks och Svanås kronoparker (statligt ägda skogsområden) utanför Boden. Tanken var att arrendera ut så kallade kolonat på mark som stod öde. Ofta handlade det om svårodlad myrmark. Mona Bergman, Riksarkivet Härnösand, berättar mer om kolonaten i Västerbottens och Norrbottens län.

Mona Bergman arbetar sedan 2006 som arkivarie vid Riksarkivet i Härnösand. Hon arbetar framför allt med utåtriktad verksamhet, både gentemot skolor och vuxna besökare.