Michael Lundholm har de senaste tio åren ägnat en stor del av sin släktforskning åt släkten Behm som ursprungligen kom från Gävle. Inte minst har det inneburit en källkritisk granskning av de två böcker om denna släkt som kronolänsmannen Viktor Behm (1842–1913) i Hackås och Tännäs publicerade 1888 och 1913. Forskningen har resulterat i en handfull artiklar där problem med Behms redovisning och hans samarbete med Victor Örnberg gås igenom och där istället släktens äldsta led redovisats med hjälp av samtida källor där många av uppgifterna i Behms böcker har kunnat korrigeras och kompletteras. Föredraget kommer att handla både om Viktors Behms släkt- och lokalhistoriska verk där de senare handlar främst om Jämtland med fokus på socknarna Näs och Hackås. Fokus kommer att vara på källkritiska synpunkter som kan läggas på Behms forskning och de problem som dagens släkt- och lokalhistoriker står inför när man läser dem.

Michael Lundholm född 1959 och är professor i nationalekonomi på Stockholms universitet. Han har tidigare suttit i styrelsen för Sveriges släktforskarförbund och varit ordförande i dess valberedning. Nu är han styrelseledamot i Genealogiska Föreningen(GF) och redaktör för dess tidskrift Svensk Genealogisk Tidskrift. Sedan pandemin har han i GF:s regi tillsammans med Olle Elm genomfört drygt 30 ”Släktforskarkafé med Ole och Michael” på Zoom där släktforskare från hela landet kunnat få hjälp med släktforskarproblem. Han har publicerat drygt 75 längre och kortare i artiklar i släktforskartidskrifter som Släkt och Hävd, Svensk Genealogisk Tidskrift, Släkthistoriska studierSläktforskarnas årsbok, Släkthistoriskt forum, Diskulogen, Vallonättlingen och Svenska smedsläkter men också i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Arkivnyt och Arkiv IT. Michael Lundholm är författare till handboken ”Källkritik och källhänvisningar” (2016) som gavs ut i Sveriges släktforskarförbunds handboksserie och erhöll 2018 Sveriges släktforskarförbunds hederspris till Victor Örnbergs minne. (Foto: Sören Andersson / Rickard Kilström)