Glaciärarkeologi är ett alltmer växande forskningsfält. Sedan 2017 har glaciärarkeologiska inventeringar utförts från en mer reguljär basis i de svenska fjällen. I det här föredraget har jag tänkt berätta om det glaciärarkeologiska inventeringssamarbete som Stockholms universitet har med bland annat Jamtli, Norrbotten- och Västerbotten länsmuseum, samt Silvermuseet/INSARC och Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum. Vilka fynd har vi gjort hittills och hur hanterar vi ett smältande kulturarv.

Markus Fjellström är doktor i laborativ arkeologi. 2020 disputerade han med avhandling Food cultures in Sápmi. An interdisicplinary approach to the study of the heterogenous cultural landscape of northern Fennoscandia AD 600-1900. Han har även ett intresse och forskar om glaciärarkeologi och klimatförändringar, samt om renens domesticering under förhistorisk och historisk tid.