Sedan kungliga bibliotekets digitaliserade dagstidningsarkiv öppnades för allmänheten för några år sedan har det utgjort en veritabel guldgruva för släktforskare och historiker. Med ett par knapptryckningar kan man få tillgång till nyheter, personer, stämningar och skvaller från nästan 400 år tillbaka i tiden. Dagstidningsarkivet är ett fantastiskt verktyg som allt fler upptäcker och har nytta av. Men det är också ett verktyg med många fällor för den som vill använda tidningarna som källmaterial. Ända sedan arkivet öppnade för allmänheten har Östersunds-Postens kulturredaktör Marcus Berglund, arbetat med att tillgängliggöra dess historiska nyheter, både på sociala medier och Östersunds-Postens kultursida. Under föreläsningen kommer han att berätta om de möjligheter – och de källmässiga fallgropar – man behöver vara medveten om när man dyker ner i de nyhetshistoriska bråddjupen. För i den historiska nyhetsjournalistikens värld är inte riktigt allt som det ser ut vid första anblicken.

Marcus Berglund är kulturredaktör på Östersunds-Posten, utbildad i ekonomisk historia och journalistik, med en lika stor passion för båda ämnena.