Lantmäteriets kartmaterial kan ge dig information om platsen där dina förfäder bodde. Utforska en by och se var din gård ligger och vem som står som ägare. Du kan även jämföra byns markanvändning mellan två tidsperioder och se förändringen som har skett i byn. Materialet som visas är från 1628 till 1928 och det är både kartor och texthandlingar.

Lena Norberg arbetar på Lantmäteriet och har sedan några år tillbaka hållit föredrag om Historiska kartor för släktforskarföreningar. (Foto: Frank Werle)