I år är det 500 år sedan Gustav Vasa valdes till kung i Sverige. I sitt föredrag berättar Karin om kvinnornas roll när Vasaätten kom till makten och befäste sin ställning som kunglig dynasti. Kvinnorna runt kungen ingick i en miljö där politik var en del av vardagen likaväl som skötseln av familjegodsen. Det kunde öppna dörrarna för kvinnorna att utöva makt och inflytande samt skaffa sig ett större handlingsutrymme. Under Vasatiden var personliga relationer, såsom släkt- och äktenskapsband, även en viktig del av den politiska kulturen. Släktband gav trygghet och sammanhang men kunde också bli en källa till konflikt. Vilka möjligheter hade således kvinnorna i kungens närhet att agera i de politiska maktkamperna och vilka utmaningar ställdes de inför när kronan stod på spel?

Karin Tegenborg Falkdalen är doktor i idéhistoria och författare. Hon har skrivit Vasadöttrarna om Gustav Vasas fem prinsessor och biografier om två av hans hustrur, Margareta Leijonhufvud och Katarina Stenbock. I sin senaste bok berättar hon om drottningrollen från Vasatiden till idag och i sin kommande ger hon sig på nytt tillbaka till 1500-talet för att lyfta fram fler kvinnor ur historiens gömmor.