Föreläsningen ger dig en fribiljett rakt in i Riksarkivets allra heligaste utrymmen, dit annars endast en del forskare och Riksarkivets personal har tillträde. Alla bilder som kommer att visas har en unik, spännande och lärorik historia och många av dem har aldrig tidigare visats!

Karin Borgkvist Ljung (filosofie magister i etnologi) har arbetat som frilansjournalist på Svenska Dagbladet och varit chef på Riksarkivets forskarexpedition. Hon har studerat Konstvetenskap, Arkeologi, Paleografi, samt har forskarkompetens i Etnologi.  Numer ägnar hon sig huvudsakligen åt arkivpedagogik och paleografi (handskriftstydning).