I föredraget skildras de centrala digitala släktforskningsmaterialen och arkiven i Finland. Också likheter och särdrag i jämförelse med släktforskningen i Sverige diskuteras.

Kari-Matti Piilahti är Finlands Släkthistoriska Föreningens verksamhetsledare, filosofie doktor, docent i Finlands och Nordens historia vid Helsingfors universitet samt släktforskningslärare.