Trondheim var Norges nest største utvandringshavn, etter Oslo. En årsak til det var at utvandrere fra hele Nordkalotten reiste over Trondheim, det vil si fra Nord-Norge og nordlige Sverige, særlig fra Jemtland. Mer enn 44.000 svensker er registrert utvandret over Trondheim, og det utgjør 23% av den totale utvandringen derfra. Foredraget vil ha vekt på denne svenske utvandringen.

Jostein Molde, født 1951, bor i Trondheim. Pensjonert historiker. Var ansatt i Landslaget for lokalhistorie i mer enn 25 år, herav 19 år som generalsekretær. Har i over 40 år arbeidet med utvandringshistorien for Trøndelag, og utga i 2020 boken ”Det bli itj nå tå før trønderan kjæm. Utvandringen fra Trøndelag 1837-1930”.