Under 1600-talet var fruktan för övernaturliga konster och den skada dessa kunde göra mot människor, djur och egendom en del av vardagen. I arkivens domböcker finner man spår från den tid då ett rykte om att vara ”Trollpacka” kunde betyda döden och att brännas på bål. Jim Hedlund Riksarkivet / Landsarkivet i Östersund berättar om häxor, trolldomsmål, anklagelser och märkliga öden från Jämtlands län.

Jim Hedlund är arkivpedagog på ”Arkivet” i Östersund, där han bland annat arbetar med den utåtriktade verksamheten, mot både barn, unga och vuxna besökare.