I föredraget vill jag visa hur en stad är socialt och ekonomiskt uppdelad – även i en liten norrlandsstad vid förra sekelskiftet. Jag tänker också ta upp några av de källor som släktforskare kan använda sig av som vill forska om städer under denna tid.

Jan Samuelson är professor emeritus vid Mittuniversitetet, med stationering i Härnösand. Sedan 27 år bor jag i Härnösand. Min forskning har företrädesvis handlat om adel och eliter under 1500-1800-talen, men jag har ibland också hoppat in på andra områden (skidåkningens historia, stadshistoria mm). Denna föreläsning är ett resultat av detta biintresse.