Före stämman ordnas i samma lokal en informationskonferens för ombuden och övriga intresserade.
13.00 presenterar Amanda Vesterlund, generalsekreterare vid Svenska Arkivförbundet, Nationell ArkivDatabas (NAD) och dess hotade framtid.
13.15 presenterar Sofia Ali och/eller Jonas Andersson vid Riksantikvarieämbetet, Räkna med kulturarvet – hållbarhet och klimat.
14.00 presenterar Niklas Hertzman nyheter från ArkivDigital