I fjäll- och skogsbygderna i de mellersta delarna av Sverige och i praktiskt taget hela Norge har fäbodbruket/seterdriften varit en viktig del i folkhushållningen. Att under sommarsäsongen kunna föra sina betesdjur till betesresursen i utmarken har i många fall varit en förutsättning för överlevnaden. Denna bruksform har bidragit till en rik kultur och många naturvärden. Presentationen lyfter historia, nutid och framtid samt fäbodbrukarnas arbete med en bilateral nominering av fäbod- och seterkulturen till Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.

Håkan Tunón är forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald i Uppsala. Hans verksamhet landar i gränslandet mellan natur och kultur. Han har producerat en mängd böcker, främst rörande etnobiologi och traditionell kunskap, dvs. människans bruk av och förhållande till naturen och dess invånare. Exempelvis kan man nämna böckerna Fäboden: naturen, kulturen och kulturlandskapet och Seterlandskapet: Historia, naturen og kulturen (2019).