Mellan informationskonferensen och stämman bjuder förbundet ombuden på kaffe eller te i kaféet i anslutning till konferenslokalen cirka klockan 15.00–15.45.