Samiska kvinnor har sällan lämnat några varaktiga avtryck efter sig i historieböckerna.  Männen och deras livsverk är däremot ofta beskrivna och återberättade. Därför är det angeläget att även låta kvinnorna träda fram och få sina liv berättade. Idag får ni höra berättelser om två sydsamiska kvinnor med helt olika livsöden, Märta Maria Olofsdotter och Lisa Cecilia Thomasson. 

Ewa Ljungdahl är fil. mag. i arkeologi. Har under många år arbetat med samisk arkeologi och historia på Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund och har publicerat ett antal skrifter om sydsamisk historia / arkeologi. Numera pensionär.