Föreningsarkiven är en bra källa när du vill veta mer om dina släktingar än bara när de är födda och döda.  Här kan du hitta uppgifter om vad de var intresserade av och engagerade i och få reda på mer om hur deras vardag såg ut.  Vem var de – egentligen?

Eva Tegnhed har en bakgrund som gymnasielärare och arbetar nu som arkivchef för Föreningsarkivet i Jämtlands län.