Mindre än fem procent av vår gemensamma arkivskatt finns idag digitalt tillgängliga. Ändå ökar användandet av just dessa elektroniska bilder år efter år medan användningen av övriga 95 % minskar stadigt – trots att de i stor utsträckning innehåller information som kompletterar det man hittar digitalt. I framtiden riskerar de analoga arkiven att bli liggande helt oanvända. Det här är bakgrunden till boken Våra historiska arkiv-en slumrande skatt som utkom förra året. Den behandlar det vida arkivfältet, med stark tonvikt på det forskningsmaterial som används allt mindre.

Claes Westling är fil. dr. i historia och 1:e arkivarie med nära 40 års erfarenhet av arkivforskning. (Foto Greta Westling)