Längs Estlands kust har det funnits en svenskspråkig bondebefolkning sedan åtminstone 1200-talet. Under andra världskriget blev minoriteten tillsammans med tusentals andra balter en diaspora i bland annat Sverige. Estlandssvenskarna har sedan dess behållit kontakten genom Estlandssvenskarnas kulturförening – Svenska Odlingens Vänner. Föredraget ger en överblick över estlandssvenskarnas historia och det arbete som idag bedrivs av kulturföreningens Släktforskargrupp. Ett digitaliseringsprojekt som knyter ihop arkiven i Sverige med Estland.

Christopher Thiele är ormsösvensk uppvuxen på Gotland, ekonom till yrket och en av initiativtagarna till Estlandssvenskarnas Släktforskagrupp. Gruppen utsågs till årets kulturbärare 2022 av Estlandssvenska Kulturförvaltningen som enligt Estlands minoritetslagar än idag har kulturell autonomi.