FÖRELÄSNINGAR SLÄKTFORSKARDAGARNA I ÖSTERSUND 26-27 augusti 2023

Här presenteras föreläsningarna översiktligt och programmet med tider och lokaler och möjligheter att boka förköp.
Föreläsarna har alla höga ambitioner att förmedla kulturarvet till en bred allmänhet i alla åldrar och kommer att bjuda på ett kvalificerat och varierat föreläsningsprogram.

Gustav Vasa valdes till kung 1523 och med anledning av 500-årsjubileet får vi höra om kvinnorna kring kungamakten. Vi får också höra historien om en jämtländsk by vid allfarvägen under sexhundra år och vi får veta hur några socknar i västra och norra Jämtland mötte industrisamhället 1850 – 1910.

Norge och Trøndelag
Den gemensamma historien med Norge och Trøndelag uppmärksammas särskilt. JLS har ett mångårigt engagemang i de Jämt-trønderska historiedagarna och ingår i dess Programkommitté tillsammans med Heimbygda och Föreningen Norden. Bland föreläsningarna kan nämnas den norsk-svenska fäbodkulturen, utvandringen över Trondheim och om freden i Brömsebro och övergången till svenskt styre.

Resande och samer
Det är angeläget för oss att också spegla de nationella minoriteternas betydelse i den svenska historien. Från källor i de norska arkiven får vi veta mer om resandesläkten Roos.  Vi får lyssna till porträtt av två samiska kvinnor med olika livsöden. Ett föredrag handlar om glaciärarkeologi – hur det samiska kulturarvet smälter bort.

Arkiven
Arkiven har en framträdande plats i föreläsningsprogrammet. De har även öppet under fredagen. Riksarkivet och Arkiv Digital m.fl. finns med och visar och berättar om sökmöjligheter och nyheter i databaserna.

Föreningsarkiven tillgängliggör den stora ideella sektorn med utställning, information och föredrag. Lantmäteriet berättar om de historiska arkiven med kartor och förrättningsakter som finns tillgängliga på nätet. Vi får också höra om hur vi hittar våra soldater i de militära arkiven.

Ett föredrag tar sin utgångspunkt i stadsarkiven och visar på social och ekonomisk skiktning vid förra sekelskiftet och de digitaliserade dagstidningsarkiven belyses ut journalistisk synvinkel.

Släktforskning och DNA
Vi får lära oss om släktforskning i Norge, Estland, Finland, Ryssland och Ukraina.

Inga släktforskardagar utan DNA! Vi får bl.a. möta DNA-forskarna från programmet Genjägarna.

Personhistoria och släkthistoria har också sin plats i programmet och vi får höra intressanta berättelser om enskilda människoöden.