FÖRELÄSNINGAR SLÄKTFORSKARDAGARNA I ÖSTERSUND 2023

Här presenteras föreläsningarna översiktligt. Snart presenteras även programmet med tider och lokaler och möjligheter att boka förköp.
Föreläsarna har alla höga ambitioner att förmedla kulturarvet till en bred allmänhet i alla åldrar och kommer att bjuda på ett kvalificerat och varierat föreläsningsprogram.

Gustav Vasa valdes till kung 1523 och med anledning av 500-årsjubileet får vi höra om kvinnorna kring kungamakten. Vi får också höra historien om en jämtländsk by vid allfarvägen under sexhundra år och vi får veta hur några socknar i västra och norra Jämtland mötte industrisamhället 1850 – 1910.

Norge och Trøndelag
Den gemensamma historien med Norge och Trøndelag uppmärksammas särskilt. JLS har ett mångårigt engagemang i de Jämt-trønderska historiedagarna och ingår i dess Programkommitté tillsammans med Heimbygda och Föreningen Norden. Bland föreläsningarna kan nämnas den norsk-svenska fäbodkulturen, utvandringen över Trondheim och om freden i Brömsebro och övergången till svenskt styre.

Resande och samer
Det är angeläget för oss att också spegla de nationella minoriteternas betydelse i den svenska historien. Från källor i de norska arkiven får vi veta mer om resandesläkten Roos. Det samiska museet Gaaltije kommer att finnas bland utställarna och vi får lyssna till porträtt av två samiska kvinnor med olika livsöden. Ett föredrag handlar om glaciärarkeologi – hur det samiska kulturarvet smälter bort.

Arkiven
Arkiven har en framträdande plats i föreläsningsprogrammet. Riksarkivet och Arkiv Digital finns med och visar och berättar om sökmöjligheter och nyheter i databaserna.

Föreningsarkiven tillgängliggör den stora ideella sektorn med utställning, information och föredrag. Lantmäteriet visar och berättar om de historiska arkiven med kartor och förrättningsakter som finns tillgängliga på nätet. Vi får också höra om hur vi hittar våra soldater i de militära arkiven.

Ett föredrag tar sin utgångspunkt i stadsarkiven och visar på social och ekonomisk skiktning vid förra sekelskiftet och de digitaliserade dagstidningsarkiven belyses ut journalistisk synvinkel.

Släktforskning och DNA
Vi får lära oss om släktforskning i Norge, Estland, Finland, Ryssland och Ukraina.

Inga släktforskardagar utan DNA! Sju lokala DNA-projekt presenteras med drygt 650 testpersoner som berör kulturregionen Mittnorden där släkter från Selånger i Medelpad knyts ihop via Jämtland till Trondheim. Vi får även möta DNA-forskarna från programmet Genjägarna.

Personhistoria och släkthistoria har också sin plats i programmet och vi får höra intressanta berättelser om enskilda människoöden.