Mittnorden – från kuster och fjäll är temat för 2023 års nationella släktforskardagar som hålls i Östersund. Vi har många och långa kuster i de nordiska länderna och då de tidiga kommunikationslederna främst gick över vatten, har kontakter alltid knutits och familjeband bildats mellan våra grannland.

Den gemensamma historien med Norge och Trøndelag uppmärksammas särskilt, bl.a. S:t Olavsleden,  pilgrimsleden till Nidaros. Jämtlands lokalhistoriker och släktforskare har ett mångårigt engagemang i de Jämt-trønderska historiedagarna och ingår i dess Programkommitté tillsammans med Heimbygda och Föreningen Norden. Bland föredragshållarna kan nämnas Håkan Tunón som kommer att föreläsa om den norsk-svenska fäbodkulturen och Maria Press om släktforskning i Norge. Kari-Matti Piilahti och Peter Ragnvaldsson från Helsingfors lär ut hur man släktforskar i Finland, Ryssland och Ukraina. Christopher Thiele informerar om släktforskning i Estland och uppmärksammar även människorna i Gammalsvenskby.

Mittnorden är namnet på ett regionalt samarbetsnätverk mellan de centrala delarna av Norge, Sverige och Finland, från ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Det gemensamma samarbetsorganet Mittnordenkommittén har funnits sedan 1978 och har i drygt fyrtio år byggt på ett förtroendefullt nätverk som baseras på den historiska och kulturella samhörigheten och det gemensamma intresset av att utveckla regionerna.

Mittnordenkommittén är ett av Nordiska ministerrådets regionalpolitiska samarbeten och är det högsta beslutande organet. Gränsöverskridande samarbete för att stärka företagsamma miljöer och utveckla miljöteknik och förnyelsebar teknik prioriteras. Samarbetet syftar också till att förbättra de öst-västliga kommunikationerna, såsom färjeförbindelserna över kvarken till Vasa och järnvägen Östersund-Trondheim. Inte minst viktigt är att främja den nordiska gemenskapen genom kultur- och upplevelsenäringar.

De regioner som ingår i samarbetsnätverket är Trøndelag fylke i NorgeJämtlands län och Västernorrlands län (landskapen Medelpad och Ångermanland) i Sverige, samt i Finland landskapsförbunden ÖsterbottenSödra ÖsterbottenMellersta Finland och Södra Savolax. KulturÖsterbotten (SVOF) ingår i också samarbetet. Det totala invånarantalet i de ingående regionerna är ca 1,61 miljoner (2014), varav nära hälften i Finland.

Bland de arrangemang och samarbeten som anordnas kan nämnas Mittnordiska miljö- och energipriset Nordens gröna bälte, de Mittnordiska kulturdagarna där det Mittnordiska kulturpriset delas ut, idrottsevenemanget för ungdomar i de nordiska länderna, Mid Nordic Cup, som firar 40-årsjubileum under 2023 och många fler.